Giới thiệu

Bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam vào năm 2009, thương hiệu ATP “ATP new technology promotion” được biết đến với các sản phẩm đầu tiên là máy móc thiết bị phục vụ nghành sản xuất ôtô xe máy cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Cho đến nay sau hơn 10 năm không ngừng phát triển, nhiều lĩnh vực kinh doanh được mở rộng từ năm 2015 công ty đã cho ra ra mắt nhiều các nhãn hàng bao gồm các lĩnh vực Car care và Home care như: CLAI, SHIF, CLEAR, KLAR, VIS, NeO, VIS CAR, CAR SHAMPOO CLEANER … đã trở thành những cái tên quen thuộc với các hộ gia đình Việt Nam, góp phần giúp cải thiện điều kiện sống, sức khỏe và điều kiện vệ sinh cho mọi người dân Việt Nam.

Tại ATP chúng tôi xem sự thành công trong kinh doanh phải song hành cùng với những cam kết mạnh mẽ vì cộng đồng và môi trường sẽ là nền tảng vững chắc để chúng tôi hiện thực hóa một công ty ATP Phát triển Bền vững và trường tồn.