X

Showroom

 CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN CÔNG NGHỆ MỚI ATP

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với phương châm “Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ bằng đổi mới công nghệ và phục vụ chuyên nghiệp” Công ty Cổ phần Xúc tiến công nghệ mới ATP cam kết:

 

1.     Các sản phẩm của ATP sẽ luôn là sản phẩm nhằm đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm với tính năng tốt và thông minh nhằm thỏa mãn nhu cầu cao nhất của khách hàng.

2.     Hệ thống quản lý chất lượng của ATP được lập dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng) và các quy định của các nước.

3.     Trưởng các phòng mỗi năm lên kế hoạch về chất lượng sản phẩm thông qua thực tế sản xuất sản phẩm hàng ngày và thực hiện cải tiến mang tính kế thừa.

4.     Công ty sẽ huấn luyện thường xuyên cho nhân viên hiểu và thực hiện đầy đủ mục tiêu quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo chính sách chất lượng của công ty.

5.     Nhận thức được an toàn - chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu trong kinh doanh.

                                                 Hà Nội, Ngày 15 tháng 07 năm 2015

                                                                     CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                  Bùi Tiến Thành

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN CÔNG NGHỆ MỚI ATP

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2015

 

1.     Tổng số khiếu nại của khách hàng: không quá 5 vụ.

2.     Tổ chức hội nghị khách hàng nhằm chủ động thu thập thông tin phản hồi của khách hàng vào cuối năm.

3.     Chất lượng sản phẩm xuất xưởng: Tỷ lệ không phù hợp nhỏ hơn hoặc bằng 2%.

4.     Không đưa nguyên vật liệu lỗi vào sản xuất.

5.     Triển khai, áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

6.     Thực hiện và duy trì 5S hàng ngày để đảm bảo môi trường làm việc được sạch sẽ, gọn gàng và kiểm soát duy trì bằng đánh giá 06 tháng một lần.

 

Hà Nội, Ngày 15 tháng 07 năm 2015

                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                 Bùi Tiến Thành

 

Đăng ký nhận thông tin sản phẩm khuyến mãi ?

Follow Us: